Doktorların yıllık izinleri hakkında duyuru

Müdürlüğümüzde görevli olan doktorlarımızdan senelik izne ayrılan ve ayrılacak olanların isimleri ve izin tarihleri aşağıda belirtilmektedir. 

Bilginize sunulur.

 

Dr. İbrahim Dereboy (Kilyos Sağlık Ünitesi) : 17-26 Ağustos 2016 

Uzm. Dr. Hamit Özkan : 22 Ağustos-10 Eylül 2016

Uzm. Dr. Melih Özeren : 22 Ağustos-10 Eylül 2016

Dr. A.Ümit Cinalioğlu : 29 Ağustos - 10 Eylül 2016