MSM'den Yararlanma

ÖĞRENCİ 

Üniversitemize kayıtlı tüm öğrencilerimizin 5510 sayılı yasa gereği  Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydının olması gerekmektedir. Sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin  25 yaşını dolduruncaya kadar ailesi üzerinden, 25 yaşını doldurmuş olanların ise kendi adına müracaat ederek Sosyal Güvenlik Kurumlarına  kayıt yaptırması zorunludur.   

Yabancı Uyruklu Öğrenciler: Üniversitemize kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne giderek provizyon almaları gerekmektedir. Sigorta primleri Ziraat Bankasına yatırılmaktadır. 

SGK Başvuru Evrakları: 

Öğrenci Belgesi

İkamet Teskeresi  

Pasaport  

Yabancı Uyruklu olup, MEB Bursu  olan öğrencilere merkezimizde "muayene istek fişi" düzenlenmektedir. Tedavi giderleri hasta katılım payı düşüldükten sonra üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.  

  

Merkezimize müracaat eden öğrenciler hasta kabul bankosundaki görevli  tarafından  ilgili polikliniğe yönlendirilir.

Hekim tarafından muayene  ve reçete işlemleri tamamlanan öğrenciler , ilaçlarını istedikleri eczanelerden hasta katılım payı ödeyerek temin edebilirler.

Kurum dışına sevki gereken öğrenciler kendi sağlık güvenceleri kapsamında Resmi Sağlık Kurumlarına veya  SGK ile anlaşması olan Özel Sağlık Kurumlarına direkt olarak gidebilmektedir. (Bazı özel hastanelerin  SGK ile  tüm branşlarda anlaşması bulunmuyor, bu nedenle gidilen branşta  anlaşma olmasına dikkat edilmelidir)

Rapor alan öğrenciler almış oldukları raporu eğitim aldıkları bölüm sekreterliklerine iletmekle yükümlüdür.  

  

PERSONEL İLE AİLE YAKINLARI VE EMEKLİLER  

Merkezimize müracaat eden personel,hasta kabul bankosundaki görevli  tarafından ilgili polikliniğe yönlendirilir.

Hekim tarafından muayene ve reçete işlemleri tamamlanan personeller ilaçlarını istedikleri eczanelerden hasta katılım payını ödeyerek temin edebilirler.  

Kurum dışına sevki gereken personel Resmi Sağlık Kurumları veya tüm Özel Sağlık Kurumlarına direkt olarak gidebilmektedir.

Rapor alan personel aldığı raporu çalıştığı birime iletmekle yükümlüdür.