İşe giriş ve sağlık raporlarına ilişkin karar

Mediko Sosyal Yürütme Kurulu'nun 01.04.2015 gün 2015/02 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, işe giriş ve sağlık raporları verilemeyecektir.