Av. Figen Kaya Dönmez

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 

Görev Yeri: 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

Telefon: 

0212 359 45 15