Doktorların yıllık izinleri hakkında duyuru

Doktorlarımızdan yıllık izinde olanların isimleri ve izin tarihleri aşağıda belirtilmektedir. 

Uzm. Dr. Melih Özeren (Psikiyatri ) : 03 - 15 Ağustos 2015
Uzm. Dr. Hamit Özkan (Çocuk Sağlığı ve Hast.) : 10 - 29 Ağustos 2015
Dr. İbrahim Dereboy : 10 - 29 Ağustos 2015